VS Mobile е водещ производител са качествени зарядни устройсва и кабели за зареждане.